Persyaratan Pendaftaran

  1. Formulir Pendaftaran
  2. Photo Copy Ijazah Legalisir (2 Lembar)
  3. Surat Keterangan Lulus
  4. Photo Copy Kartu Keluarga (1 Lembar)
  5. Photo Copy Akta Kelahiran (1 Lembar)
  6. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB)
  7. Pasfoto Bewarna 3×4 (3 Lembar)